TRASSIDE EHITUS

Superkallur tegeleb trasside kaevamise ja torude paigaldamisega, omame vajalikku kaeve ja pinnasetehnikat ning oskustöölisi.

TEOSTAE JÄRGMISI TRASSITÖID:

  • Drenaaz
  • Sadeveetrass
  • Kanalisatsioon
  • Veetrassid
  • Septiku ja imbväljaku paigaldus
  • Pumpla paigaldus
  • Maaküttekollektori rajamine
  • Soojustrassid

 

+37256651119

KÜSI PAKKUMIST!

info@superkallur.eu

KÜSI PAKKUMIST!